Floorbox - kolumna montażowa

FLOORBOX KOLUMNA MONTAŻOWA WYSUWANA Z CZTEREMA GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI posiada  korpus ze stali nierdzewnej, który jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i sól. Dzięki temu jest w stanie wytrzymać najazd wózka widłowego, a nawet samochodu. Urządzenie jest przeznaczone do montażu wewnątrz i na zewnątrz obiektów – m.in. budynków, hal, w wykonaniu IP44 – klasa wodoodporności.

Kolumna montażowa wysuwna posiada 4 gniazda zasilające, w tym 3 gniazda jednofazowe i 1 gniazdo trzyfazowe. Górna pokrywa z uszczelką zamykana jest na cztery śruby ø8, przykręcana do podstawy floorboxa, wyciągana i wciskana ręcznie za pomocą klucza – przekręcanego w lewo lub w prawo. Kolumna podłączona jest przy użyciu ziemnego kabla YKY5x10 w dławiku M24. Montaż kolumny odbywa się poprzez włożenie jej bezpośrednio w warstwę betonową lub do wyciętego w betonie otworu.

Wymiary urządzenia:

  • Wysokość 350 mm
  • Szerokość 250 mm
  • Szerokość wnętrza kolumny 140 mm
  • Pokrywa 270 mm

FLOORBOX KOLUMNA MONTAŻOWA WYSUWANA Z CZTEREMA GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego numer:

  • PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne.
  • PN-EN 60670-23:2010 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 23: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów podłogowych.
  • PN-EN 60670-22:2009 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek łączeniowych i obudów.

Instrukcja obsługi wraz z deklaracją POBIERZ